درز اجرایی دیوار حائل
جزئیات اجرایی آب بندی درز دیوار حائل
دسامبر 26, 2019
جزئیات درزهای اجرایی اسلب فونداسیون
جزئیات اجرایی آب بندی درزهای اسلب فونداسیون
دسامبر 25, 2019
تیر بالای دیوار

تیر بالای دیوار

جزئیات اجرایی آب بندی تیر بالای دیوار

سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای اجرای آب‌بندی تیر بالای دیوار:

1- ملات ترمیم سازه ای MAXPLUG / MAXREST
2- پوشش دست اول MAXSEAL SUPER / MAXSEAL FLEX مسلح شده با مش
3- پوشش دست دوم MAXSEAL SUPER / MAXSEAL FLEX