محصولات

محصولات تولیدی شرکت DRIZORO اسپانیا در ایران در ۱۰ گروه تولید می شوند. شرکت پایا کاران سرمد به عنوان نماینده انحصاری شرکت دریزورو اسپانیا در ایران، کلیه محصولات را در زمینه آب بندی و حفاظت برای بخش های آب بندی بتن، آب بندی فونداسیون، آب بندی گودبرداری، آب بندی مخازن و استخرها، تزریق فوم و رزین، کف پوش ها و … ارائه می نماید.

گروه ۴ – محصولات و سیستم ها جهت کاربردهای خاص (Products and Systems for Special Applications)

گروه ۵ – محصولات و سیستم ها جهت ترمیم، کف سازی و تسطیح کف (Products and Systems for the Repair, Screeding and Leveling of Flooring Systems)

گروه ۶- محصولات و سیستم ها جهت محافظت، کف پوش و پوشش نهایی سطوح (Products and Systems for the Protection and Finishing of Surfaces and Floors)

گروه ۷ – محصولات و سیستم ها برای درزبندی (Elastic Sealants and Products for the Sealing of Joints)

گروه ۸ – افزودنی ها، فیبرها، مواد عمل آورنده، تخریب کننده ها، حلال ها، شوینده ها، مش ها و پوشش ها (Chemical Admixtures, Fibres, Curing Agents, De-Mouldings Agents, Solvents, Cleaners and Meshes and Veils)

گروه ۹ – ملات ها و چسب های کاشی جهت سرامیک و کاشی (Tiling and Grouting Mortars/Adhesives for Ceramics and Tiles)

گروه ۱۰ – محصولات و سیستم ها جهت تزریق و پرکردن ترک ها، درزها و خلل و فرج (Products and Systems for the Injection and Filling of Cracks, Voids or Interstice)