آب‌بندی فونداسیونها و سازه‌های زیرزمینی

سیستم آب‌بندی فونداسیون ها و سازه‌های زیر زمینی با MAXSEAL SUPER

super

معرفی سیستم آب‌بندی فونداسیون ها و سازه‌های زیرزمینی با MAXSEAL SUPER

سیستم آب بندی DRIZORO برای سازه های بتنی زیرزمینی با MAXSEAL SUPER بر مبنای عملکرد اسمزی متکی است. به این ترتیب که، یک ملات پایه سیمانی بامواد افزودنی مخصوص و مصالح کنترل شده وقتی عمل آوری تشکیل داده می شود یک پوشش آب بند برای شرایط فشار مستقيم و غیرمستقیم هیدروستاتیکی می شود و محافظت بالایی برای بتن در برابر ورود و نفوذ آب ایجاد می کند. ساختار خاص آن، اثر اسمزی این کاربرد را بهبود می بخشد که اجازه می دهد MAXSEAL SUPER از طریق سیستم مویینگی به داخل بتن نفوذ کند بنابراین مواد در داخل شبکه مویینگی بتن کریستالیزه می شود و ضمن بستن کلیه خلل و فرج المان های بتنی را محافظت و آب بند می کند.
MAXSEAL SUPER طوری طراحی و ساخته شده است که هم برای بتن تازه و هم بتن خیس شده قابل استفاده می باشد) بتن پیش ساخته، بلوک های بتنی یا پلاسترهای سیمانی) اما در حالت کلی برای استفاده روی آجر، سنگهای متخلخل، پانل ها اندود سیمانی و مصالح بنایی نیز مناسب می باشد. این مصالح دوستدار محیط زیست پایه سیمانی و غیر حلال است.
MAXSEAL SUPER بهترین گزینه برای آب بندی سطوح بتنی با روش پاشش خشک می باشد که مستقیما روی بتن مگر قبل از ریختن بتن فونداسیون ریخته شود. بدین ترتیب مواد شیمیایی فعال به صورت پودری با الکالی های بتن واکنش می دهد و در نهایت منجر به تشکیل پوشش آب بندی می گردد.
این شیوه یک سیستم مناسب برای آب بندی سطوح افقی فرایند کریستال شدن بزرگ می باشد که یک آب بند شبه مویینگی و آب بندی بتن پیوسته بدون درز یا نیاز به همپوشانی را ایجاد می کند. اعمال MAXSEAL SUPER بر روی اسلب های مسلح از هر نوع آسیب به بتن ناشی از آب بند نبودن جلوگیری می کند و علاوه از آن این سیستم کار برای اجرای آب بندی به راحتی می تواند در کنار اجرای سایر بخش ها پیش برود بدون اینکه تاخیر یا مزاحمتی را در عملیات اجرایی پیش آورد.
MAXSEAL SUPER می تواند با آب مخلوط شده و ملاتی ایجاد کند که با برس روی سطح سخت شده بتنی مستقیما زده شود و آب بندی شبکه لوله های مویینگی را انجام دهد. این روش برای آب بند کردن دیوارهای سازه های زیرزمینی در سطوح پشتی آنها، اسلب های بتنی موجود، دیوارها، اتصالات ستون ها و... بکار می رود.

super مویینگی

مزایا

 • عملکرد اسمز: درزبندی داخلی و محافظت
 • مقاومت در برابر فشار آب هیدروستاتیکی بالا: فشار مثبت و منفی
 • کاربرد بر روی سطوح تر
 • راحتی اجرا
 • نشان اتحادیه اروپا: EN-1504
 • امکان تنفس: اجازه می دهد تا بتن تنفس کند
 • مناسب برای آب شرب
 • مناسب برای سطح نهایی: اجرای پوشش، کاشی کاری و ...
 • super 3

  دستورالعمل استفاده

  1. بستر را آماده سازی نمایید و نقاط آسیب دیده و چاله ها و حفره های موجود روز سطح دیوار حائل را با استفاده از ملات ترمیم سازه ای، ترمیم نمایید.
  2. دودست پوشش ملات آب بندی MAXSEAL SUPER باعملکرد اسمزی را اجرا فرمایید.
  3. در صورت نیاز، آرماتورها را در فونداسیون دیوار حائل در نواحی اتصال با استفاده از MAXFIX® E یا MAXEPOX® FIX جایگذاری نمایید.
  4. نوار واتر استاپ هیدروفیلی MAXJOINT®W-SEAL را در طول محيط فونداسیون با استفاده از MAXFLEX 100 W درزبند پایه پلی یورتانی جاگذاری و با میخ کوبی در فواصل ۴۰-۳۰ سانتیمتر به بتن متصل نمایید (برای پر کردن نقاط ضعف در سطوح کوچک؛ قبل از نصب واتراستاپ LEAKMASTER استفاده شود).
  5. شلنگ تزریق MAXURETHANE® INJECTION TUBE را در مجاورت سفره بالای آرماتور جایگذاری نمایید.
  6. سطح بتن مگر را قبل از اجرای پاشیدن پودر با آب تمیز خیس و مرطوب نمایید.
  7. MAXSEAL SUPER را با روش پاشیدن خشک اجرا نمایید. این مصالح به این ترتیب یک پوشش یکنواخت روی سطحی که آب بند خواهد شد تشکیل می دهد. قبل از اقدام برای ریختن بتن، برای زمان واکنش یک ساعت در نظر بگیرید. بدین ترتیب MAXSEAL SUPER واردشبکه مویینگی بتن مگر می شود و الباقی پودر همان واکنش هارا با بتن اسلب که ریخته می شود، انجام می دهد.
  8. بتن فونداسیون را بریزید.
  9. اگر لازم باشد، یک لایه دیگر MAXSEAL SUPER هم می تواند در فاصله ۷ سانتیمتری سطح نهایی بتن فونداسیون اجرا شود. در این موارد، پس از پاشش مصالح، یک ساعت برای واکنش شیمیایی زمان در نظر میگیریم و سپس باقیمانده ضخامت بتن را بتن ریزی می کنیم.
  10. برای استفاده استاندارد، یک لایه دوم از MAXSEAL SUPER به صورت پودری روی سطح بتن اسلب استفاده گردد. بدین ترتیب که وقتی بتن اسلب به اندازه کافی سفت شد که بتوان روی آن راه رفت، ولی هنوز تازه باشد، این لایه به صورت پودری اجرا گردد که منجر به ایجاد سطح پوشش یکنواخت کامل گردد.
  11. بلافاصله سطح بتن را با شلنگ آب خیس کنید و از خشک شدن سطح اسلب جلوگیری شود و نهایتا باماله پروانه ای پرداخت کنید تا به سطح صافتری دست پیدا کنید.

  جزئیات آب بندی درزهای اجرای دیوار

  super 5

  جزئیات آب بندی درزهای اجرای فونداسیون

  super 5