گروه ۲:محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی نما و پلاستر تراز کننده از شرکت DRIZORO اسپانیا

اغلب محصولات شرکت دریزورو دراین گروه(گروه ۲) شامل محصولات پلاستر یا پوشش آب بندی نما یا ترازکننده نما با رویکرد دکوراتیو می باشند این محصولات عمدتا پایه سیمان بوده و برای سطوح دیوارهای بنایی، بتنی نما و یا کامپوزیت ها مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب محصولات در رنگ های مختلف و با تیپ های محتلف سطح تمام شده عرضه می شوند. از محصولات شاخص این گروه می توان به گروه محصولات CONCRESEAL اشاره نمود که به عنوان تراز کننده سطوح و با خاصیت جذب آب بسیار کم و مقاومت سایشی بالا به عنوان پلاستر سیمانی نما مورد استفاده قرار می گیرد. از محصولات دیگر این گروه می توان به محصولات MAXSHEEN و MAXSHEEN ELASTIC اشاره نمود که بر پایه آکریلیک بوده و برای آب بندی دکوراتیو برای سطوح داخلی و خارجی، نما و دیوار بنایی با خاصیت آنتی کربناسیون استفاده می شود. ضمنا محصولات خاص این محصول برای جلوگیری از صعود نم و رطوبت در دیوار قابل عرضه می باشد. کلیه محصولات این گروه توسط شرکت پایا کاران سرمد به عنوان نماینده انحصاری شرکت DRIZORIO اسپانیا در ایران قابل عرضه می باشد.

لیست زیر گروه محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی نما و پلاستر تراز کننده

گروه 2 محضولات : محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سایر سطوح
محصولات گروه ۲ شامل ۹ زیر گروه به شرح زیر می باشد:
 • زیر گروه ۱: ملات تراز کننده و پلاستر نما بر پایه سیمان
 • زیر گروه ۲: ملات تراز کننده و پلاستر بر پایه آهک
 • زیر گروه ۳: ملات تراز کننده و سیستم برای جلوگیری از صعود رطوبت
 • زیر گروه ۴: ملات تراز کننده و سیستم ها برای عایق حرارتی
 • زیر گروه ۵:  پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
 • زیر گروه ۶:  مصالح آب گریز و پوشش های شفاف برای نما
 • زیر گروه ۷:  محصولات ترمیمی ضد نمک برای نما و سایر سطوح
 • زیر گروه ۸:  محصولات تثبیت کننده برای نما و سایر سطوح
 • زیر گروه ۹:  محصولات آنتی گرافیت برای نما و سایر سطوح

گروه2-لیست محصولات و سیستم ها جهت آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سایر سطوح

تصویر محصولنام محصولتوضیحات محصولمیزان مصرف توصیه شدهبسته بندیگروه اصلی گروه فرعی مشخصات فنیMSDSCE
CONCRESEAL TOPملات با کاربری پلاستر یا ترازکننده دکوراتیو با خاصیت آب بندی، پایه سیمان، یک جزئی، برای سطوح دیوارهای بنایی، بتنی یا سایر سطوح. قابل ارائه در 8 رنگ مختلف و با 3 تیپ سطح تمام شده به شرح زیر:

 • TOP-P

  بافت شسته شنی (Pebble dash/Spar finish)

  به ضخامت 10-12 mm


 • TOP-R

  بافت ملات بافتدار (Scrap/Stucco finish)

  به ضخامت 10-15 mm


 • TOP-F

  بافت اسفنجی Sponge float fisnish)

  به ضخامت 10-15 mm

1.3-1.5 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 1:
ملات تراز کننده و پلاستر نما بر پایه سیمان
دانلود مشخصات محصول
MAXQUICKپوشش پایه سیمانی محافظتی و دکوراتیو با بافت نرم برای حفاظت و آب بندی برای سطوح داخلی یا خارجی بتنی و ملات قابل ارائه در 8 رنگ مختلف0.4 - 1.0 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 1:
ملات تراز کننده و پلاستر نما بر پایه سیمان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXQUICK ROLLپوشش پایه سیمانی محافظتی و دکوراتیو در یک لایه برای حفاظت و آب بندی برای سطوح داخلی یا خارجی بتنی و ملات قابل ارائه در 2 رنگ طوسی و سغید1.0 - 1.5 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 1:
ملات تراز کننده و پلاستر نما بر پایه سیمان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXMORTER CALپوشش پایه آهکی برای ترمیم، پلاستر و تراز دیوارهای بنایی داخلی و خارجی 1.6 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 2:
ملات تراز کننده و پلاستر بر پایه آهک
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
THERMOSANملات پایه سیمان با تخلخل ماکرو برای ترمیم المان های بتنی یا دیوار بنایی که در معرض صعود نم و رطوبت می باشند1.0 - 1.2 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 3:
ملات تراز کننده و سیستم برای جلوگیری از صعود رطوبت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
THERMOSAN -Fملات محافظتی و دکوراتیو با تخلخل میکرو برای سطح نهایی سیستمهای THERMOSAN® قابل ارائه در 8 رنگ متفاوت1.8 - 2.0 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 3:
ملات تراز کننده و سیستم برای جلوگیری از صعود رطوبت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
THERMOSAN CALملات پایه آهکی با تخلخل ماکرو برای ترمیم دیوار بنایی که در معرض صعود نم و رطوبت می باشند.1.0 kg/m215kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 3:
ملات تراز کننده و سیستم برای جلوگیری از صعود رطوبت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXCLEAR INJECTIONسیستم تزریق پایه آب سیلوکسان و سیمان برای ترمیم بتن و دیوارهای بنایی که در معرض صعود نم می باشند. 20-40 l emulsion/1:15 m225 & 5kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 3:
ملات تراز کننده و سیستم برای جلوگیری از صعود رطوبت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXCLEAR INJECTION CREAMخمیر تزریقی سیلان / سیلوکسان با قوام بالا برای ترمیم دیوار بتنی و مصالح بنایی که در معرض صعود نم قرار دارند.113 ml/hole600 mlگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 3:
ملات تراز کننده و سیستم برای جلوگیری از صعود رطوبت
دانلود مشخصات محصول
CONCRESEAL THملات تراز کننده و آب بند پایه سیمان با پلیمر اصلاح شده برای نمایی که در معرض سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند.1.7 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 4:
ملات تراز کننده و سیستم ها برای عایق حرارتی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
CONCRESEAL TH -Sملات و پرایمر تراز کننده و آب بند پایه سیمان با پلیمر اصلاح شده برای نمایی که در معرض سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند.1.6 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 4:
ملات تراز کننده و سیستم ها برای عایق حرارتی
دانلود مشخصات محصول
CONCRESEAL TOP -ACملات تراز کننده و آب بند آکریلیک برای دکوراسیون با بافت زبر بر روی سطوح خارجی نما و یا در معرض سیستم CONCRESEAL® TH -S یا سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند.قابل ارائه در 3 رنگ مختلف.1.6 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 4:
ملات تراز کننده و سیستم ها برای عایق حرارتی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
CONCRESEAL TOP -Sملات تراز کننده و آب بند پایه سیمانی برای دکوراسیون با بافت زبر بر روی سطوح خارجی نما و یا در معرض سیستم CONCRESEAL® TH -S یا سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند. قابل ارائه در 3 رنگ مختلف.1.6 kg/m225kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 4:
ملات تراز کننده و سیستم ها برای عایق حرارتی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXSHEENپوشش محافظتی و دکوراتیو آب بند آکریلیک با خاصیت آنتی کربناسیون برای سطوح داخلی و خارجی، نما و دیوار بنایی. قابل ارائه در 6 رنگ مختلف و در 2 تیپ زیر


 • صاف(smooth) • دارای بافت(textured)


Smooth:0.4-0.6 and Textured:0.6-0.8 kg/m225 & 5kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 5:
پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSHEEN ELASTICپوشش انعطاف پذیر محافظتی و آب بند آکریلیک و دکوراتیو با عملکرد بالا با خاصیت آنتی کربناسیون برای سطوح داخلی و خارجی، نما و دیوار بنایی. قابل ارائه در 16 رنگ مختلف و در 2 تیپ زیر • صاف(smooth) • دارای بافت(textured)

Smooth:0.4-0.6 and Textured:0.6-0.8 kg/m225 kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 5:
پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSHEEN PRIMERپرامیر تثبین کننده آکریلیک برای مصالح رده MAXSHEEN® که دارای سطوح گرد و خاک یا گچی هستند.0.1-0.2 kg/m225 lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 5:
پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXSHEEN POOLپوشش حفاظتی و آب بندی برای سطح دکوراتیو استخرهای شنا، حوضچه و آب نما ها با دارا بودن خاصیت قارچ کشی و آنتی باکتری0.5-0.6 kg/m225 & 5 kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 5:
پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXCLEARپوشش محافظتی سیلوکسان پایه حلال و سیلر نفوذگر و با خاصیت آبگریزی برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی و ملاتی0.2-0.35 l/m225 lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 6:
مصالح آب گریز و پوشش های شفاف برای نما
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXCLEAR -Dپوشش محافظتی سیلیکون پایه آب و سیلر نفوذگر و با خاصیت آبگریزی برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی و ملاتی0.17-0.4 l/m225 & 5Lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 6:
مصالح آب گریز و پوشش های شفاف برای نما
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXCLEAR TOPپوشش محافظتی سیلان / سیلوکسان پایه آب و سیلر نفوذگر و با خاصیت آبگریزی برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی و ملاتی اجرا شده تک لایه0.25-1.0 l/m225 lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 6:
مصالح آب گریز و پوشش های شفاف برای نما
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXGLAZEلایه محافظتی impregnation و آب بندی شفاف پایه آب آکریلیک اصلاح شده برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی با ظاهر جلا0.17-0.5 l/m225 & 5Lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 6:
مصالح آب گریز و پوشش های شفاف برای نما
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXGLAZE -Dلایه محافظتی impregnation و آب بندی شفاف پایه آب آکریلیک اصلاح شده برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی با ظاهر جلا0.17-0.5 l/m225 & 5Lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 6:
مصالح آب گریز و پوشش های شفاف برای نما
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL SULFATمایع نفوذگر پایه حلال ترمیم ضد نمک برای المان های بتنی، ملات و بنایی0.4-0.5 l/m225 & 5Lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 7:
محصولات ترمیمی ضد نمک برای نما و سایر سطوح
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXCLEAR SULFATمایع نفوذگر پایه آب ترمیم ضد نمک برای المان های بتنی، ملات و بنایی0.4-0.5 l/m225 lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 7:
محصولات ترمیمی ضد نمک برای نما و سایر سطوح
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXCLEAR CONSOLIDATEDمایع نفوذگر پایه ترکیبات سیلیس برای تثبیت و پایداری سنگ‌های طبیعی، بسترهای معدنی و المان های بتنی، ملات ها و مصالح بنایی0.5-15.0 l/m225 & 5 lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 8:
محصولات تثبیت کننده برای نما و سایر سطوح
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXCLEAR GRAFFITIپوشش محافظتی و آنتی گرافیت برای مصالح ساختمانی متخلخل و المان های بتنی، ملاتی، نما و مصالح بنایی0.35-0.5 l/m225 & 5 lگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 9:
محصولات آنتی گرافیت برای نما و سایر سطوح
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXCLEAN ECOGELژل تمیزکننده و از بین برنده رنگ های مصنوعی دوست دار محیط زیست0.2-0.35 kg/m225 & 5 kgگروه 2:
محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
زیر گروه 9:
محصولات آنتی گرافیت برای نما و سایر سطوح
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
لیست گروه 2 محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا که توسط شرکت پایاکاران سرمد تامین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *