سیستم‌های آب‌بندی بتن، ترمیم و حفاظت سازه‌ها

سیستم‌های آب‌بندی بتن و ترمیم و حفاظت سازه‌ها

flex

به منظور آب بندی، ترمیم و پوشش محافظتی برای سطوح بتنی سازه‌ها سیستم MAXSEAL FLEX پیشنهاد می‌شود

سیستم MAXSEAL FLEX یک سیستم برای آب‌بندی سطوح بتنی، دیوارها و مخازن بتنی است. این سیستم بر پایه سیمان و رزین بوده و انعطاف پذیر می باشد و از دو جزء با ملات مخصوص آب‌بندی پایه سیمانی تشکیل شده است که در مصارف مربوط به  آب آشامیدنی برای مواجهه دایم با آب بصورت ویژه بر مبنای ضوابط بین المللی طراحی شده است. این سیستم با عملکرد بسیار بالا در هر دو  حالت فشار منفی و مثبت هیدرولیکی آب. این لایه اجازه تنفس به بتن می دهد. در صورت اعمال دو دست از این مصالح بر وی سطح (با میزان مصرف بین 2 تا 3 کیلوگرم بر متر مربع) سیستم آب بند بر روی سطح بتن ایجاد می‌شودلازم به ذکر است این سیستم برای بستر بتنی با ریزترکها یا آب بندی سازه های بتنی که احتمال لرزش یا جابجایی در آن سطوح در آینده پیش بینی می شود نیز  مناسب است و به عنوان یک ممبران ضد ترک خوردگی سطح بتنی را محافظت می کند. از طرف دیگر، MAXSEAL FLEX یک سیستم مقاوم در برابر فرسایش ناشی از جریان آب ایجاد می کند و سطح مقاومت شیمیایی خوبی در برابر آبهای با سطح خورندگی بالا از قبیل آبهای اسیدی ، آب خالص و مقطر، یا حاوی مواد شیمیایی ایجاد می کند.

Maxsealflex waterproofing coating

رویکرد کلی سیستم MAXSEAL FLEX

آماده سازی کنج‌ها:


A- اجرای کنج با ملات ترمیمی: MAXREST
B- یک دست MAXSEAL FLEX به همراه مش الیافی

1-آماده سازی سطح
2-دست اول پوششMAXSEAL FLEX
3- دست دوم پوششMAXSEAL FLEX
MAXSEAL FLEX Method Statement

روش اجرای کار سیستم MAXSEAL FLEX

مراحل اجرای کار سیستم MAXSEAL FLEX به شرح زیر می باشد:


1- آماده سازی سطح:

بتن باید کاملاً خیس شود وبستر از استحکام مناسب برخوردار باشد. . قبل از اعمال MAXSEAL FLEX سطح را از هر گونه ماده اضافی، آلودگی و مواد چسبیده به آن که مانع اتصال ماده آب بند به جسم بتن گردد، پاک و تمیز نمایید. تمامی عیوب و آسیب‌های سطحی بتن از قبیل حفره ها، کرمو شدگی، سطوح پوسته پوسته شده را با ملاتهای ترمیمی از جملهMAXREST/MAXRITE(SIF/HT/500/700) ترمیم نمایید.

2- اجرا:

MAXSEAL FLEX را با برس، جارو ، غلطـک، ماله یا اسپری با میزان مصرف 1 تا 1.5 کیلوگرم بر متر مربع در هر دست اجرا نمایید. دقت شود که اجرای هر دست عمود بر یکدیگر باشد. اجازه دهید تا اولین دست اجرا شده حداقل به میزان 16 ساعت( بسته به شرایط آب و هوایی و تهویه محوطه کار) خشک شود و سپس دست دوم را اعمال نمایید. ضخامت نهایی پوشش اجرا شده باید حدود 2 میلیمتر باشد.

3- عمل آوری:

سطح اعمال شده، به مدت 14 روز در دمای 20 درجه و رطوبت نسبی 50% کیورینگ شود. برای سطوح کار شده که بصورت دایم زیر آب خواهد بود، درجه حرارت‌های پایین تر و رطوبت نسبی بالاتر ، زمان عمل آوری را بالاتر خواهد برد.
Maxseal-flex-Advantages

مزایای سیستم Maxseal Flex

مزایای سیستم Maxseal Flex را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • یک سیستم پوششی با انعطاف پذیری کامل که آب بندی کامل حتی در شرایط خیلی سخت مثل فشار آب منفی بالا بدست می دهد.
  • کلیه ترکهای انقباضی و ترکهای مویی بتن را می پوشاند. بعنوان یک ممبران مقاوم در برابر ترک خوردگی بین بستر بتنی و هر
  • سطح پوشش نهایی که ممکن است روی آن اجرا شود، عمل می کند.محافظ عالی برای بتن محسوب می شود. این مصالح به عنوان پوششی در برابرCO2 و کلر (Cl) عمل می‌کند. بنابر این سطح
  • را در برابر کربناتاسیون و خوردگی الکتروشیمیایی محافظت می کند.در برابر بخار آب نفوذپذیــــــر است و اجازه تنفس به بتـــــن می دهــــد.در برابر فرسایــــــش و اشعـــــــــــــه UV مقاوم است.چسبندگــــــــی عالــــــــی به سطــــــح دارد و کار با آن راحت است. نیاز به عامل چسباننده ندارد و می تواند روی سطـــــــوح
  • خیـــس کار شـــــــود.
  • دوام بسیـــــــــار بالایــــی دارد
  • بـــــــــــدون نیــــــاز به نگهــــــــــداری. به‌ راحتـــــــــی با برس، مالــــــه قابــــل اجـــــــر اســــــت.