گروه ۴:محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکر، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و …

گروه ۴:محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکر، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی، ملات های نسوز و … شرکت DRIZORO اسپانیا

این محصولات برای کاربردهایی برای انکر، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی و سنگی و ملات های نسوزاست

گروه ۴ مصالح سیستم های انکر و کاشت میلگرد
محصولات گروه ۴ شرکت دریزورو اسپانیا شامل ۶ زیر گروه به شرح زیر می باشد:
  • زیر گروه ۱: محصولات و سیستم های پایه سیمان جهت انکر و فیکس کردن میلگرد و سایر عناصر
  • زیر گروه ۲: کارتریج های انکر و کاشت میلگرد پایه رزین
  • زیر گروه ۳: محصولات و سیستم های برای مرمت سازه های چوبی و المان‌های سنگ زینتی
  • زیر گروه ۴: ملات مخصوص به همراه افزودنی برای المان‌های بنایی
  • زیر گروه ۵:  ملات های منبسط شونده برای تخریب
  • زیر گروه ۶:  ملات نسوز پایه سیمان

گروه ۴:محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکر، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...

تصویر محصولنام محصولتوضیحات محصولمیزان مصرف توصیه شدهبسته بندیگروه اصلی گروه فرعی مشخصات فنیMSDSCE
MAXGRIPQuick-setting, one-component, pourable, non-shrink, cement-based anchoring mortar with high fluidity suitable for small elements on concrete horizontal surfaces.2.0 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 1:
محصولات و سیستم های پایه سیمان جهت انکر و فیکس کردن میلگرد و سایر عناصر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXBETONFast-setting, one-component, thixotropic, non-shrink, cement-based anchoring and fixing mortar for construction elements.1.8 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 1:
محصولات و سیستم های پایه سیمان جهت انکر و فیکس کردن میلگرد و سایر عناصر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
WATMATFast-setting, one-component, thixotropic, non-shrink, cement-based anchoring and fixing mortar for manhole convers and construction elements. Available in summer (-S) and winter (-W) versions.1.7 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 1:
محصولات و سیستم های پایه سیمان جهت انکر و فیکس کردن میلگرد و سایر عناصر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
WATMAT FLUIDFast-setting, one-component, non-shrink, cement-based levelling and fixing fluid mortar for manhole convers and construction elements. Available in summer (-S) and winter (-W) versions.1.8 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 1:
محصولات و سیستم های پایه سیمان جهت انکر و فیکس کردن میلگرد و سایر عناصر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXFIX -ETwo-component, epoxy-based fastening, anchoring and bonding cartridge system with long open time for threaded rods and reinforcing bars into concrete and solid masonry.Depending on depth and length of hole600 mlگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 2:
کارتریج های انکر و کاشت میلگرد پایه رزین
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXFIX -PTwo-component, polyester-based fastening, anchoring and bonding cartridge system for threaded rods and reinforcing bars into concrete and solid or hollow masonry.Depending on depth and length of hole410 mlگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 2:
کارتریج های انکر و کاشت میلگرد پایه رزین
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXFIX -VTwo-component, vinyl & ester-based fastening, anchoring and bonding cartridge system for threaded rods and reinforcing bars into concrete and solid or hollow masonry.بستگی به عمق و طول حفره410 mlگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 2:
کارتریج های انکر و کاشت میلگرد پایه رزین
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX -WHigh performance, fluid, solvent-free, two-component, epoxy binder for restoration and consolidation of wood structures.1.1 kg/m25 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 3:
محصولات و سیستم های برای مرمت سازه های چوبی و المان‌های سنگ زینتی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXSTONETwo-component, lightweight, mouldable, restoration and repair mortar for ornamental or natural stone elements.0.83 kg/m217 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 3:
محصولات و سیستم های برای مرمت سازه های چوبی و المان‌های سنگ زینتی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXMORTER -FModified cement for mixing of fast-setting and multi-purpose mortars.بستگی به میزان مصرف20 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 4:
ملات مخصوص به همراه افزودنی برای المان‌های بنایی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXMORTER HEAT 750Refractory mortar for laying bricks and coating subject to high temperatures suitable up to 750°C.1.7 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 6:
ملات نسوز پایه سیمان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXMORTER HEAT 1100Refractory mortar for laying bricks and coating subject to high temperatures suitable up to 1.100°C.1.7 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 6:
ملات نسوز پایه سیمان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXMORTER HEAT 1600Refractory mortar for laying bricks and coating subject to high temperatures suitable up to 1.600°C.1.87 kg/m225 kgگروه 4:
محصولات و سیستم ها برای کاربردهای خاص از جمله انکرینگ، کاشت میلگرد، بازسازی المان های چوبی، سنگی و ...
زیر گروه 6:
  ملات نسوز مقاوم بر پایه سیمان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
لیست گروه ۴ محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا که توسط شرکت پایاکاران سرمد تامین می شود.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *