برگه های اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) مصالح

برگه های اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) مصالح DRIZORO

شرکت دریزور DRIZORO مختخر است برگه های اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) کلیه محصولات تولیدی این شرکت مطابق با قوانین اروپایی EU 830/2015 به روز می باشد.

جهت دانلود این برگه ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

لینک دانلود برگه های اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) مصالح DRIZORO

 

در ادامه توضیحاتی کلی در خصوص برگه های اطلاعات ایمنی مواد ارائه می شود.

MSDS چیست ؟

MSDS مخفف عبارت Material Safety Data sheets به معنی “برگه های اطلاعات ایمنی مواد” می باشد.

فایده MSDS چیست؟

وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد نظر، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که مصرف کننده با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده، جابجایی و انبارش نادرست آن در امان باشد. بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده ای بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود ، در انبارش و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

چه اطلاعاتی از طریق MSDS ارائه می شود؟

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) معمولا بایستی حاوی اطلاعات زیر هستند:
 1. نام علمی ماده
 2. کد بین المللی شناسهCAS#
 3. توصیف ماده
 4. شناسه و فرمول ماده
 5. مخاطرات
 6. کمک های اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها
 7. روش های اطفاء
 8. روشهای کاهش حوادث
 9. انبارداری و نگهداری
 10. کنترل های مواجهه و وسایل حفاظت فردی
 11. خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 12. پایداری و واکنش پذیری
 13. مشخصات سم شناسی ماده
 14. مشخصات اکولوژی و زیست محیطی ماده و توصیه های لازم جهت امحاء مواد زاید
 15. اطلاعات مرتبط با حمل و نقل
 16. اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطلاعات مرتبط