گروه ۳:محصولات و سیستم های ترمیم سازه ای و غیر سازه ای بتن و حفاظت خوردگی از آرماتور شرکت DRIZORO اسپانیا

این گروه(گروه ۳) شامل ۶ زیر گروه می باشد می باشند

لیست زیر گروه محصولات و سیستم های ترمیم سازه ای و غیر سازه بتن و حفاظت از خوردگی آرماتور

گروه ۳ - محصولات و سیستم های ترمیم و بازسازی سطوح سازه بتنی و حفاظت خوردگی
محصولات گروه ۳ شامل ۶ زیر گروه به شرح زیر می باشد:
  • زیر گروه ۱: محصولات و پوشش های محافظ در برابر خوردگی برای سطح فولادی
  • زیر گروه ۲: ملات های ترمیمی و تراز کننده و معماری با ضخامت کم
  • زیر گروه ۳:ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان تیکسوتروپیک
  • زیر گروه ۴: ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان روان
  • زیر گروه ۵:  ملات های ترمیمی بر پایه اپوکسی
  • زیر گروه ۶:  سیستم مقاوم سازی با فیبرکربن

گروه۳-لیست زیر گروه محصولات و سیستم های ترمیم سازه ای و غیر سازه بتن و حفاظت از خوردگی آرماتور

تصویر محصولنام محصولتوضیحات محصولمیزان مصرف توصیه شدهبسته بندیگروه اصلی گروه فرعی مشخصات فنیMSDSCE
MAXREST PASSIVEمصالح پوشش حفاظتی تک جزئی، مبدل اکسید پایه آب ضد خوردگی سطوح آرماتورها و سایر سطوح فلزی و فولاد 0.3 kg/m225 & 5 & 1 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 1:
محصولات و پوشش های محافظ در برابر خوردگی برای سطح فولادی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRITE PASSIVEمصالح پرایمر محافظتی پایه سیمانی تک جزئی و عامل چسبندگی به همراه جلوگیری از خوردگی برای میلگردها،2.6 kg/m222 & 10 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 1:
محصولات و پوشش های محافظ در برابر خوردگی برای سطح فولادی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRITE INHIBITORمایع ضد خوردگی برای حفاظت میلگردهای بتن های سازه ای0.5 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 1:
محصولات و پوشش های محافظ در برابر خوردگی برای سطح فولادی
دانلود مشخصات محصول لینک گواهینامه CE
CONCRESEAL COSMETICملات با بافت بسیار ریز و نرم، با قابلیت تزئینی به عنوان تراز کننده سطوح بتنی معماری. این ملاته قابل اجرا تا ضخامت 3 میلیمتر دارد. در رنگهای سفید و خاکستری موجود است.0.5 kg/m222 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 2:
ملات های ترمیمی و تراز کننده معماری با ضخامت کم
دانلود مشخصات محصول
CONCRESEAL -3ملات ترمیمی تک جزئی، پایه سیمان-پلیمر اصلاح شده جهت ترمیم و ترازکننده با بافت نرم برای بازسازی تزئینی ملاتها و نارک کاری سطوح بتنی معماری تا ضخامت 3 میلیمتر. کلاس R2 . قابل ارائه در رنگهای سفید و خاکستری1.5 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 2:
ملات های ترمیمی و تراز کننده و معماری با ضخامت کم
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
CONCRESEAL -5ملات ترمیمی تک جزئی، پایه سیمان-پلیمر اصلاح شده جهت ترمیم و ترازکننده با بافت نرم برای بازسازی تزئینی ملاتها و نارک کاری سطوح بتنی معماری تا ضخامت 5 میلیمتر. کلاس R2 . قابل ارائه در رنگهای سفید و خاکستری1.5 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 2:
ملات های ترمیمی و تراز کننده و معماری با ضخامت کم
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX CEMملات سه جزئی با کارائی بالا، پایه سیمانی و آب-اپوکسی، پایه سیمانی به عنوان محافظت کننده، ترازکننده و ترمیم سطوح بتنی با قابلیت اجرا تا ضخامت 5 میلیمتر1.95 kg/m220 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 2:
تراز و ترمیم کننده ملات با ضخامت کم
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRESTملات ترمیمی سازه‌ای ، تک جزئی ، غیر منقبض شوند با گیرش سریع ، رده R4 پایه سیمانی - نوع ضد سولفاته این محصول نیز موجود است1.7 kg/m225 & 5 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 3:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان تیکسوتروپیک
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXRITE -Fملات ترمیمی کلاس R4 با پلیمر اصلاح شده دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، تیکسوتروپیک، با زمان گیرش طبیعی، میکروسیلیکات پیشرفته، الیاف تقویت شده به منظور ترمیم سازه ای بتن و مصالح بنایی و امکان اسپری با ماشین آلات. قابل عرضه در تیپ ضد سولفات1.9 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 3:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان تیکسوتروپیک
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRITE 500ملات ترمیمی کلاس R4 با پلیمر اصلاح شده دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، تیکسوتروپیک، با زمان گیرش سریع، الیاف تقویت شده به منظورترمیم سازه ای بتن و مصالح بنایی با خاصیت ضد خوردگی برای بتن و مصالح بنایی. قابل عرضه در تیپ ضد سولفات1.85 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 3:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان تیکسوتروپیک
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRITE 700ملات ترمیمی کلاس R4 با پلیمر اصلاح شده دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، تیکسوتروپیک، با زمان گیرش نرمال، الیاف تقویت شده به منظورترمیم سازه ای بتن و مصالح بنایی با خاصیت ضد خوردگی برای بتن و مصالح بنایی. مناسب برای اسپری با ماشین آلات. قابل عرضه در تیپ ضد سولفات1.85 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 3:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان تیکسوتروپیک
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRITE -Sملات ترمیمی کلاس R4 دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، تیکسوتروپیک با زمان گیرش طولانی به منظورترمیم سازه ای بتن و مصالح بنایی با خاصیت ضد خوردگی برای بتن و مصالح بنایی. مناسب برای اسپری با ماشین آلات. قابل عرضه در تیپ ضد سولفات1.7 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 3:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان تیکسوتروپیک
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXGROUTگروت کلاس R4 بسیارسیال پایه سیمان، دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، دارای مقاومت فشاری بالا، زودگیر برای ملات ترمیم بتن و همچنین مناسب برای پر کردن و انکورینگ. قابل عرضه در تیپ ضد سولفات.2.0 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 4:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان روان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXGROUT -HRگروت کلاس R4 بسیارسیال پایه سیمان، دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، دارای مقاومت فشاری بالا، زودگیر برای ملات ترمیم بتن و همچنین مناسب برای پر کردن و انکورینگ. قابل عرضه در تیپ ضد سولفات.2.0 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 4:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان روان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXGROUT INJECTIONگروت بسیار سیال، تک جزئی به عنوان ملات تزریقی پرکننده و تحکیمی پایه سیمانی برای مصالح سنگ/آجر و دیوارها1.33 kg/m220 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 4:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان روان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXRITE INJECTIONملات ترمیمی کلاس R4 سازه ای بسیار سیال پایه سیمانی با پلیمر اصلاح شده دارای خصوصیات غیر منفبض شونده، مقاومت بالا، زمان گیرش طبیعی و با ویژگی ضدخوردگی برای بتن و مناسب برای پرکنندگی و انکورینگ. موجود در مدل ضدسولفات.2.0 kg/m225 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 4:
ملات های ترمیمی سازه ای پایه سیمان روان
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX FIXملات ترمیمی اپوکسی برای ترمیم سازه‌ای، با مقاومت فشاری بالا، سیال، بدون حلال مناسب برای پرکنندگی و انکورینگ1.9 kg/m232.5 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 5:
ملات های ترمیمی بر پایه اپوکسی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXEPOX REPAIR -Vملات ترمیمی اپوکسی برای ترمیم سازه ای سطوح عمودی با خصوصیات مقاومت فشاری بالا، تیکسوتروپیک، بدون حلال با قابلیت ضخامت اجرائی از 5 تا 30 میلیمتر1.8-2.0 kg/m24 & 8 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 5:
ملات های ترمیمی بر پایه اپوکسی
دانلود مشخصات محصول
DRIZORO WRAPاین محصولات به منظور مقاوم سازی سازه با فیبر کربن مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاع بیشتر به بخش فنی شرکت مراحعه نمایید.اطلاعات فنی طراحی-گروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 6:
سیستم مقاوم سازی با فیبرکربن
دانلود مشخصات محصول
DRIZORO COMPOSITEاین محصولات به منظور مقاوم سازی سازه با فیبر کربن مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاع بیشتر به بخش فنی شرکت مراحعه نمایید.اطلاعات فنی طراحی25 kgگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 6:
سیستم مقاوم سازی با فیبرکربن
دانلود مشخصات محصول
DRIZORO WRAP CONNECTاین محصولات به منظور مقاوم سازی سازه با فیبر کربن مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاع بیشتر به بخش فنی شرکت مراحعه نمایید.اطلاعات فنی طراحی10mگروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 6:
سیستم مقاوم سازی با فیبرکربن
دانلود مشخصات محصول
DRIZORO CARBO CONNECTاین محصولات به منظور مقاوم سازی سازه با فیبر کربن مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاع بیشتر به بخش فنی شرکت مراحعه نمایید.اطلاعات فنی طراحی-گروه 3:
محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
زیر گروه 6:
سیستم مقاوم سازی با فیبرکربن
دانلود مشخصات محصول
لیست گروه ۳ محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا که توسط شرکت پایاکاران سرمد تامین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *