لیست کل محصولات دریزورو اسپانیا

شرکت دریزورو اسپانیا بیش از ۴۰۰ نوع محصول تولید می‌نماید. این محصولات در ۱۰گروه طبقه شده اند.

محصولات شرکت عمدتا بر پایه های زیر تولید می شوند
 • ملات های پایه سیمانی (CEMENT -BASED MORTARS)
 • رزین های پایه آکریلیک، اپوکسی، پولی یورتان و پولی یوریا(ACRYLIC, EPOXY, POLYURETHANE AND POLYUREA RESINS )
زمینه کاربرد مصالح نیز شامل موارد زیر می باشند:
 • آب بندی(WATERPROOFING)
 • ترمیم سازه ای و غیر سازه ای(REPAIR AND/OR REINFORCEMENT )
 • حفاظت سطوح برای نما یا سایر سطوح(PROTECTION AND/OR DECORATION )
 • سایر کاربری ها(OTHER APPLICATIONS )

گروه محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا
Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Sub-domains

گروه دوم

 محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سایر سطوح


گروه سوم

محصولات و سیستم های ترمیم و بازسازی سطوح سازه بتنی و حفاظت خوردگی
لیست کلی محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا بر اساس گروه کالا

کل محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا بر اساس گروه و زیر گروه های مربوطه با قابلیت جستجوی در کلیه جدول محصولات
تصویر محصولنام محصولتوضیحات محصولمیزان مصرف توصیه شدهبسته بندیگروه اصلی گروه فرعی مشخصات فنیMSDSCE
MAXSEAL FLEXآب‌بند کننده انعطاف پذیر فشار منفی و مثبت 2 جزئی پایه سیمان و رزین آکریلیک ویژه برای سطوح بتنی و مصالح بنایی2.0-3.0 kg/m232/35kg
7kg
2 جزئی
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEALپوشش آب‌بند کننده فشار منفی و مثبت  پایه سیمان برای سطوح بتنی و مصالح بنایی2.0-3.0 kg/m225kg
5kg
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL SUPERپوشش آب‌بند پایه سیمانی تک چزئی با ویژگی‌های کریستال شونده و اسمزی2.0-2.5
1.5-2.5 kg/m2
dusting method
25kg
(کیسه یا سطل)
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL FLEX EXPRESSآب‌بندکننده انعطاف‌‌پذیرفشار منفی و مثبت2 جزئی پایه سیمان و رزین آکریلیک ویژه(زمان گیرش سریع)برای‌سطوح بتنی‌ومصالح بنایی2.0-3.0 kg/m235kg
7kg
2 جزئی
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول  
MAXSEAL FLEX -Mآب‌بندکننده انعطاف‌‌پذیرفشار منفی و مثبت تک جزئی پایه سیمان و رزین آکریلیک ویژه برای‌سطوح بتنی‌ومصالح بنایی2.0-3.0 kg/m222kg
کیسه
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول  لینک گواهینامه CE 
MAXPLUGملات آنی‌گیر برای متوقف کردن نشت‌های تحت‌فشار1.6kg/l25kg
5kg
گروه 1:
 محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
CONCRETE PLASTERINGملات پایه سیمان  برای تراز نمودن سطح با ویژگی آب بندی با قابلیت استفاده دکوراتیو برای فینیشینگ کار برای ضخامت های 3 تا 5 میلیمتر در رنگ های آب و سفید و سیمانی و قابل ارائه در بافت های نرم 1.7
kg/m2-mm
25kgگروه 1:
 محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
CONCRETE PLASTERING -Mملات پایه سیمان تک جزئی برای تراز نمودن سطح با ویژگی آب بندی با قابلیت استفاده دکوراتیو برای فینیشینگ کار برای ضخامت های 3 تا 5 میلیمتر در رنگ های آب و سفید و سیمانی و قابل ارائه در بافت های نرم 1.7
kg/m2-mm
25kgگروه 1:
 محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL SUPER ADMIXمصالح افزودنی بتن جهت آب‌بند کننده بتن با ویژگی کریستال شونده0.8-2%
w/w cement
20kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 2:
افزودنی ها جهت محافظت و آب بندی بتن
دانلود مشخصات محصول لینک گواهینامه CE
MAXSEAL INHIBITOR ADMIXمایع افزودنی برای بتن بر پایه کربوکسیلات -آمینه که به صورت مستقیم به آب بتن اضافه می شود. جهت حفاظت آرماتورهای بتن از خوردگی و افزایش دوام دراز مدت برای بتن های در معرض محیط های خورنده1l/m3
concrete
20l
220l
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 2:
افزودنی ها جهت محافظت و آب بندی بتن
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTICپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک برای آب بندی بام ها، بالکن ونما در 6 رنگ مختلف و امکان تامین به صورت مسلح شده با الیاف2.0-3.0 kg/m225kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC STONEپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک به عنوان پوشش نهایی به همراه سنگ‌دانه جهت آب بندی بام ها، بالکن ونما در 6 رنگ مختلف1.7
kg/m2-mm
25kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC PAVپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک به عنوان پوشش نهایی به همراه سنگ‌دانه و مسلح شده با الیاف جهت آب بندی بام هایی که دارای کاربری پیاده روی بر روی پشت بام دارند قابل تامین در 6 رنگ مختلف 2kg/m2-mm25kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC THپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک با خاصیت انعکاس نور بالا و میکروسفر توخالی جهت آب بندی و عایق حرارتی بام ها و نماها2.0-3.0 kg/m225kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXSEAL Yپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک برای بسترهای گچی و پلاستر که در معرض فشار هیدرواستاتیک مثبت است.1.0-2.0 kg/m225kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXEPOX FLEXپوشش حفاظتی و آب بندی پایه اپوکسی انعطاف پذیر 2 جزئی، بدون حلال و 100 درصد جامد با عملکرد بالا با قابلیت اجرا بر روی سطوح فلزی، بتنی، ملات ها مناسب برای آب شرب در 4 رنگ متفاوت0.6-0.7 kg/m210kg&20kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 4:
پوشش های رزین پایه اپوکسی جهت آب بندی و پرایمر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX PRIMER Wپرایمراپوکسی پایه آب برای پوشش‌های آب بندی پایه اپوکسی، پولی یورتان و پولی یوریا برای سطوح بتنی و ملات0.2-0.3 kg/m210kg&20kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 4:
پوشش های رزین پایه اپوکسی جهت آب بندی و پرایمر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX TARپوشش حفاظتی و آب بندی 2 جزئی پایه اپوکسی تار اصلاح شده برای سطوح فلزی، بتنی و ملات0.4-0.8 kg/m231kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 5:
پوشش های رزین پایه اپوکسی و قیر جهت آب بندی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX TAR -Fپوشش حفاظتی و آب بندی 2 جزئی پایه اپوکسی تار اصلاح شده انعطاف پذیر برای سطوح فلزی، بتنی و ملات0.8-1.0 kg/m225kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 5:
پوشش های رزین پایه اپوکسی و قیر جهت آب بندی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXURETHANE FLEXپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یورتان آروماتیک انعطاف پذیر، 2 جزئی، بدون حلال و 100 درصد جامد با عملکرد بالا، جهت استفاده در مخازن آب شرب، مصارف صنایع غذایی، محیط هایی با مقاومت شیمایی بالا ، در 4 رنگ مختلف0.6-0.80 kg/m225kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 6:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان جهت استخرهای ورزشی و مخازن آب آشامیدنی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR -HWممبران الاستومر پولی‌یورتان پایه آب هیبریدی تک جزئی برای حفاظت و آب‌بندی بام‌ها و فضاهای بیرونی مقاوم به اشعه ماوراء بنفش و مقاوم به سایش در 3 رنگ مختلف1.6-2.0 kg/m225kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR -EWممبران الاستومر پولی‌یورتان پایه آب هیبریدی آلیفاتیک تک جزئی برای حفاظت و آب‌بندی بام‌ها و فضاهای بیرونی مقاوم به اشعه ماوراء بنفش و مقاوم به سایش در 3 رنگ مختلف1.6-2.0 kg/m222kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC PUR THERMOCOATپوشش پایه پولی یورتان پایه آب هیبریدی تک جزئی با خاصیت انعکاس نور بالا و میکروسفر توخالی جهت آب بندی و عایق حرارتی بام ها و نماها1.2-1.8 kg/m222kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC PUR ممبران مایع الاستومر پایه پولی‌یورتان آروماتیک بدون حلال تک جزئی برای حفاظت و آب‌بندی بام‌ها قابل تامین در 6 رنگ مختلف standard
1.2-1.8
kg/m2

ETAG 005
2.5-2.7
kg/m2
25kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR -Fپوشش محافظتی پایه پولی یورتان آلیفاتیک بدون حلال تک جزئی با دارا بودن مقاومت سایشی و مقاوم به اشعه ماوراء بنفش برای بامها و نواحی آب بندی که با سیستم های MAXELASTC PUR کار شده است و به منظور کاربری سطح برای پیاده استفاده می شود قابل تامین در 4 رنگ مختلف 0.4-0.5 kg/m210kg
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR CATکاتالیزور مناسب برای تسریع در زمان خشک شدن سیستمهای MAXELASTIC PUR4%
w/w
1 lگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC PUR PRIMERپرایمر پایه اپوکسی بدون حلال 2 جزئی با ویسکوزیته پایین برای سیستم های MAXELASTIC PUR برای کاربری های استغراق دائم 0.25-0.3 kg/m25&10 kg
ست‌های توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC TRANSممبران مایع الاستومر پایه پولی یورتان تک جزئی، آلیفاتیک بدون حلال به صورت شفاف برای حفاظت و آب بندی بام ها، بالکن و محیط های بیرونی پوشیده با کاشی سرامیکی1.0-1.2 kg/m25&25 kg
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC TRANS Mممبران مایع الاستومر پایه پولی یورتان تک جزئی، آلیفاتیک بدون حلال به صورت شفاف بر روی سطوحی که MAXELASTIC TRANS اجرا شده است. این محصول برای مات کردن سطح مورد استفاده قرار می گیرد.0.25 kg/m25&1 kg
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXPRIMER PURپرایمر سلان پایه حلال برای سیستم های رزین پولی یورتان پایه حلال که داری بستر با تخلخل کم یا بدون تخلخل می باشند.0.25-0.3 kg/m21&5 l
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC PUR BITپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یورتان و بیتومن اصلاح شده انعطاف پذیر تک جزئی برای سطوح فلزی، بتنی و ملات1.0-1.8
kg/m2
25kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه8:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان و بیتومن جهت آب بندی
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC POLYپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یوریا آروماتیک، گرم اجرا، 2 جزئی، 100 درصد جامد و بدون حلال برای سطوح بتنی و مناسب برای آب شرب2
kg/m2
450kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC POLY -Fپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یوریا آلیفاتیک، بدون حلال، 2 جزئی و سرد اجرا برای سطوح بتنی0.8-1.0
kg/m2
20kg &
10 kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC POLY -Mپوشش حفاظتی و آب بندی تک لایه منحصر بفرد پایه پولی یوریا آروماتیک، 2 جزئی، بدون حلال به صورت سرد اجرا برای سطوح بتنی 1.2-2.0
kg/m2
20kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC POLY -Pپرایمر پولی یورتان تک جزئی و بدون حلال با ویسکوزیته پایین جهت افزایش چسبندگی بین پوشش های پولی یوریا0.15-0.3
kg/m2
5kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول
CONCRESEAL TOPملات با کاربری پلاستر یا ترازکننده دکوراتیو با خاصیت آب بندی، پایه سیمان، یک جزئی، برای سطوح دیوارهای بنایی، بتنی یا سایر سطوح. قابل ارائه در 8 رنگ مختلف و با 3 تیپ سطح تمام شده به شرح زیر:
 • TOP-P
  بافت شسته شنی (Pebble dash/Spar finish)
  به ضخامت 10-12 mm
 • TOP-R
  بافت ملات بافتدار (Scrap/Stucco finish)
  به ضخامت 10-15 mm
 • TOP-F
  بافت اسفنجی (Sponge float fisnish)
  به ضخامت 10-15 mm

 • 1.3-1.5 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 1:
   ملات و کوتینگ پلاسترینگ بر پایه سیمان
  دانلود مشخصات محصول
  MAXQUICKپوشش پایه سیمانی محافظتی و دکوراتیو با بافت نرم برای حفاظت و آب بندی برای سطوح داخلی یا خارجی بتنی و ملات قابل ارائه در 8 رنگ مختلف0.4 - 1.0 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 1:
   ملات و کوتینگ پلاسترینگ بر پایه سیمان
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXQUICK ROLLپوشش پایه سیمانی محافظتی و دکوراتیو در یک لایه برای حفاظت و آب بندی برای سطوح داخلی یا خارجی بتنی و ملات قابل ارائه در 2 رنگ طوسی و سغید1.0 - 1.5 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 1:
   ملات و کوتینگ پلاسترینگ بر پایه سیمان
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXMORTER CALپوشش پایه آهکی برای ترمیم، پلاستر و تراز دیوارهای بنایی داخلی و خارجی 1.6 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 2:
   ارائه ملات پلاسترینگ بر پایه آهک
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  THERMOSANملات پایه سیمان با تخلخل ماکرو برای ترمیم المان های بتنی یا دیوار بنایی که در معرض صعود نم و رطوبت می باشند1.0 - 1.2 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 3:
   ارائه ملات و سیستم های ترمیم پلاسترینگ برای افزایش رطوبت
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  THERMOSAN -Fملات محافظتی و دکوراتیو با تخلخل میکرو برای سطح نهایی سیستمهای THERMOSAN® قابل ارائه در 8 رنگ متفاوت1.8 - 2.0 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 3:
   ارائه ملات و سیستم های ترمیم پلاسترینگ برای افزایش رطوبت
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  THERMOSAN CALملات پایه آهکی با تخلخل ماکرو برای ترمیم دیوار بنایی که در معرض صعود نم و رطوبت می باشند.1.0 kg/m215kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 3:
   ارائه ملات و سیستم های ترمیم پلاسترینگ برای افزایش رطوبت
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXCLEAR INJECTIONسیستم تزریق پایه آب سیلوکسان و سیمان برای ترمیم بتن و دیوارهای بنایی که در معرض صعود نم می باشند. 20-40 l emulsion/1:15 m225 & 5kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 3:
   ارائه ملات و سیستم های ترمیم پلاسترینگ برای افزایش رطوبت
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXCLEAR INJECTION CREAMخمیر تزریقی سیلان / سیلوکسان با قوام بالا برای ترمیم دیوار بتنی و مصالح بنایی که در معرض صعود نم قرار دارند.113 ml/hole600 mlگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 3:
   ارائه ملات و سیستم های ترمیم پلاسترینگ برای افزایش رطوبت
  دانلود مشخصات محصول
  CONCRESEAL THملات تراز کننده و آب بند پایه سیمان با پلیمر اصلاح شده برای نمایی که در معرض سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند.1.7 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 4:
   ارائه ملات و سیستم های عایق حرارتی
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  CONCRESEAL TH -Sملات و پرایمر تراز کننده و آب بند پایه سیمان با پلیمر اصلاح شده برای نمایی که در معرض سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند.1.6 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 4:
   ارائه ملات و سیستم های عایق حرارتی
  دانلود مشخصات محصول
  CONCRESEAL TOP -ACملات تراز کننده و آب بند آکریلیک برای دکوراسیون با بافت زبر بر روی سطوح خارجی نما و یا در معرض سیستم CONCRESEAL® TH -S یا سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند.قابل ارائه در 3 رنگ مختلف.1.6 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 4:
   ارائه ملات و سیستم های عایق حرارتی
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  CONCRESEAL TOP -Sملات تراز کننده و آب بند پایه سیمانی برای دکوراسیون با بافت زبر بر روی سطوح خارجی نما و یا در معرض سیستم CONCRESEAL® TH -S یا سیستم پنل عایق حرارتی فضای خارجی قرار دارند. قابل ارائه در 3 رنگ مختلف.1.6 kg/m225kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 4:
   ارائه ملات و سیستم های عایق حرارتی
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXSHEENپوشش محافظتی و دکوراتیو انعطاف پذیر، آب بند آکریلیک و دکوراتیو با خاصیت آنتی کربناسیون برای سطوح داخلی و خارجی، نما و دیوار بنایی. قابل ارائه در 6 رنگ مختلف و در 2 تیپ های زیر:
 • صاف(smooth)
 • دارای بافت(textured)

 • Smooth:0.4-0.6 and Textured:0.6-0.8 kg/m225 & 5kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 5:
   پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXSHEEN ELASTICپوشش انعطاف پذیر محافظتی و دکوراتیو ، آب بند آکریلیک و دکوراتیو با عملکرد بالا با خاصیت آنتی کربناسیون برای سطوح داخلی و خارجی، نما و دیوار بنایی. قابل ارائه در 16 رنگ مختلف و در 2 تیپ زیر
 • صاف(smooth)
 • دارای بافت(textured)

 • Smooth:0.4-0.6 and Textured:0.6-0.8 kg/m225 kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 5:
   پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXSHEEN PRIMERپرامیر تثبین کننده آکریلیک برای مصالح رده MAXSHEEN® که دارای سطوح گرد و خاک یا گچی هستند.0.1-0.2 kg/m225 lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 5:
   پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXSHEEN POOLپوشش حفاظتی و آب بندی برای سطح دکوراتیو استخرهای شنا، حوضچه و آب نما ها با دارا بودن خاصیت قارچ کشی و آنتی باکتری0.5-0.6 kg/m225 & 5 kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 5:
   پوشش های محافظ رزینی برپایه آکریلیک برای آب بندی، محافظت و دکوراسیون
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXCLEARپوشش محافظتی سیلوکسان پایه حلال و سیلر نفوذگر و با خاصیت آبگریزی برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی و ملاتی0.2-0.35 l/m225 lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 6:
   مصالح ضد آب و بتونه های شفاف برای نما
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXCLEAR -Dپوشش محافظتی سیلیکون پایه آب و سیلر نفوذگر و با خاصیت آبگریزی برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی و ملاتی0.17-0.4 l/m225 & 5Lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 6:
   مصالح ضد آب و بتونه های شفاف برای نما
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXCLEAR TOPپوشش محافظتی سیلان / سیلوکسان پایه آب و سیلر نفوذگر و با خاصیت آبگریزی برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی و ملاتی اجرا شده تک لایه0.25-1.0 l/m225 lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 6:
   مصالح ضد آب و بتونه های شفاف برای نما
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXGLAZEلایه محافظتی impregnation و آب بندی شفاف پایه آب آکریلیک اصلاح شده برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی با ظاهر جلا0.17-0.5 l/m225 & 5Lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 6:
   مصالح ضد آب و بتونه های شفاف برای نما
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXGLAZE -Dلایه محافظتی impregnation و آب بندی شفاف پایه آب آکریلیک اصلاح شده برای المان های بتنی، نما، دیوار بنایی با ظاهر جلا0.17-0.5 l/m225 & 5Lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 6:
   مصالح ضد آب و بتونه های شفاف برای نما
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
  MAXSEAL SULFATمایع نفوذگر پایه حلال ترمیم ضد نمک برای المان های بتنی، ملات و بنایی0.4-0.5 l/m225 & 5Lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 7:
   محصولات ترمیمی ضد نمک برای بنا و سطح
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXCLEAR SULFATمایع نفوذگر پایه آب ترمیم ضد نمک برای المان های بتنی، ملات و بنایی0.4-0.5 l/m225 lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 7:
   محصولات ترمیمی ضد نمک برای بنا و سطح
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXCLEAR CONSOLIDATEDمایع نفوذگر پایه ترکیبات سیلیس برای تثبیت و پایداری سنگ‌های طبیعی، بسترهای معدنی و المان های بتنی، ملات ها و مصالح بنایی0.5-15.0 l/m225 & 5 lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 8:
   محصولات تقویتی برای بنا و سطوح دیگر
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXCLEAR GRAFFITIپوشش محافظتی و آنتی گرافیت برای مصالح ساختمانی متخلخل و المان های بتنی، ملاتی، نما و مصالح بنایی0.35-0.5 l/m225 & 5 lگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 9:
    سیستم ضد نقاشی برای نما و سطوح
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXCLEAN ECOGELژل تمیزکننده و از بین برنده رنگ های مصنوعی دوست دار محیط زیست0.2-0.35 kg/m225 & 5 kgگروه 2:
  محصولات و سیستم ها به منظور آب بندی، دکوراتیو و محافظت از نما و سطوح
  زیر گروه 9:
    سیستم ضد نقاشی برای نما و سطوح
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
  MAXREST PASSIVEمصالح پوشش حفاظتی ضد خوردگی سطوح آرماتورها و سایر سطوح فلزی و فولادگروه 3:
  محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
  زیر گروه 1:
  پوشش ها و محصولات جهت محافظت در برابر خوردگی میل گردها و سطوح فلزی
  دانلود مشخصات محصول لینک گواهینامه CE
  MAXRESTملات ترمیمی بتن سازه‌ای غیر منقبض شونده با گیرش سریع برای سطوح بتنی و بنایی1.7
  kg/m2-mm
  25kg
  (کیسه یا سطل)
  5kg
  گروه 3:
  محصولات و سیستم ها جهت ترمیم و بازسازی سطوح سازه های بتنی و محافظت در برابر خوردگی
  زیر گروه 3:
  محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی ملات های ترمیمی سازه ای تیکسوتروپیک پایه سیمانی
  دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE

  برای آشنایی بیشتر با محصولات و دانلود خلاصه کاتالوگ محصولات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

  کاتالوگ محصولات دریزورو
  کاتالوگ محصولات دریزورو