تیر بالای دیوار
جزئیات اجرایی آب بندی تیر بالای دیوار
دسامبر 26, 2019
جزئیات اجرایی آب بندی محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا
جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا در محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون
آوریل 3, 2018
جزئیات درزهای اجرایی اسلب فونداسیون

جزئیات درزهای اجرایی اسلب فونداسیون

جزئیات اجرایی آب بندی درزهای اسلب فونداسیون

سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای اجرای آب‌بندی درزهای اسلب فونداسین:

1- ملات آب بند دو دست از MAXSEAL® SUPER
2- نوار واتر استاپ هیدروفیلی MAXJOINT® W SEAL
3- سیستم شلنگ تزریق پی وی سی MAXURETHANE INJECTION TUBE