جزئیات اجرایی آب بندی استخرها
جزئیات اجرایی آب بندی استخرها
می 8, 2020
درز اجرایی دیوار حائل
جزئیات اجرایی آب بندی درز دیوار حائل
دسامبر 26, 2019
درز اجرایی بین اسلب فونداسیون و دیوار

درز اجرایی بین اسلب فونداسیون و دیوار

جزئیات اجرایی آب بندی درز بین اسلب فونداسیون و دیوار

سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای اجرایی آب بندی درز بین اسلب فونداسیون و دیوار:

1- گوشه ها را با ملات تعمیری MAXREST / MAXPLUG ترمیم نمایید
2- دست اول MAXSEAL FLEX را مسلح شده با مش DRIZORO MESH58 اجرا نمایید
3- دست دوم ملات آب بند را با MAXSEAL FLEX اجرا نمایید