جزئیات اجرایی آب بندی استخرها

درز اجرایی بین اسلب فونداسیون و دیوار
جزئیات آب بندی فصل مشترک تیر با دیوار حائل
دسامبر 28, 2019
جزئیات اجرایی آب بندی استخرها

جزئیات اجرایی آب بندی استخرها

جزئیات اجرایی آب بندی استخرها

جزئیات اجرایی آب بندی استخر ها به منظور اطمینان از آب بندی مطمئن استخرها از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. یکی از مشکلاتی که کارفرمایان محترم در آب بندی استخرها با آنها مواجه می باشد. عدم رعایت این جزئیات آب بندی استخر در جاهای مختلف و المان های موجود در استخر می باشد. سیستم های آب بندی DRIZORO برای آب بندی استخر دارای جزئیات کاملی برای آب‌بندی نقاط مختلف استخر از جمله محل نصب پایه های نردبان و پله ها، سوراخ های قالب، درزهای موجود، محل سرریز استخر، گریتینگ ها، کفشورها، لوله های عبوری، محل نصب لامپ ها و غیره دارد. در ادامه بدان اشاره می شود.