آب بندی درزها

آوریل 29, 2017

مصالح آب‌بند کننده انعطاف پذیر فشار منفی و مثبت Maxseal flex

جولای 29, 2019
ملات الاستیک برای آب‌بندی درزها و ترک‌های بتن و مصالح بنایی مستعد جابجایی maxjoint elastic

ملات الاستیک برای آب‌بندی درزها و ترک‌های بتن و مصالح بنایی مستعد جابجایی MAXJOINT ELASTIC

فوریه 12, 2020
درزگیر پایه پولی‌یورتان اصلاح‌شده با کاربری بالا برای آب‌بندی درزها MAXFLEX 100W

درزگیر پایه پولی‌یورتان با کاربری بالا برای آب‌بندی درزها MAXFLEX 100W

ماستیک آب بند پایه پولی یورتان با کاربری بالا، مقاوم به شرایط آب و هوایی سخت و قابل استفاده برای مخازن آب شرب