گروه ۱: محصولات و سیستم های شرکت DRIZORO اسپانیا برای محافظت و آب بندی جسم بتن و سطوح بتنی

از بین گروه دهگانه محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا، گروه یک از پرکاربردترین محصولات آب بندی به شمار می آید. محصولات آب بندی پایه سیمانی(آب بندی بتن، آب بندی گود ساختمانی، آب بندی مخازن، آب بندی استخرها، آب بندی چاله های آسانسور و …) در این گروه قرار دارند. مشخصات فنی مصالح آب بندی پایه سیمان انعطاف پذیر( از جمله MAXSEAL FLEX) از محصولات منحصر به فرد به شمار می آید. که با قابلیت تحمل فشار منفی و مثبت هیدرواستاتیک برای آب بندی سطوح بتنی مورد استفاده قرار گیرد. مصالح پایه سیمانی کریستال شونده با خاصیت اسمزی (از جمله MAXSEAL SUPER) نیز برای آب بندی سطوح بتنی استفاده می شود. مواد افزودنی آب بند کننده جسم بتن این شرکت با نام MAXSEAL SUPER ADMIX که به بتن تازه اضافه می گردد با ویژگی کریستال شونده جزو معدود محصولات افزودنی آب بندی بتن با ویژگی کریستال شونده و اسمزی جسم بتن محصوب می شود. محصولات آب بندی پایه پولی یورتان تولیدی این شرکت(از جمله MAXELASTIC PUR) با دارای بودن تاییدیه های اتحادیه اروپا(CE) و ETAG 005 برای بامهای سبز و روف گاردن استفاده می شود. محصولات یاد شده از محصولات شاخص و پر فروش گروه یک به شمار می آید که توسط شرکت پایا کاران سرمد به عنوان نماینده انحصاری شرکت DRIZORO اسپانیال در ایران توزیع می شود.

محصولات تولیدی این شرکت در ۱۰ گروه تولید می شوند. لیست محصولات به تفکیک هر گروه ارائه شده است.

مهمترین گروه تولید محصولات در این گروه قرار دارند.

از محصولات این گروه جهت

– آب بندی بتن،

آب بندی فونداسیون

– آب بندی گودبرداری

– آب بندی مخازن و استخرها و …

می توان استفاده نمود.

گروه یک: محصولات و سیستم های محافظت و آب بندی شرکت دریزورو اسپانیا
محصولات گروه 1 شامل 9 زیر گروه به شرح زیر می باشد:
  • زیر گروه 1: ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی– این زیر گروه برای آب بندی مخازن، آب بندی استخرها، آب بندی گودهای ساختمانی استفاده می شود.
  • زیر گروه 2: افزودنی ها جهت محافظت و آب بندی بتن – این مصالح جهت آب بندی بتن استفاده می شود.
  • زیر گروه 3: پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها- محصولات این زیر گروه برای آب بندی بامها استفاده می شود.
  • زیر گروه 4: پوشش های رزین پایه اپوکسی جهت آب بندی و پرایمر- این زیر گروه برای آب بندی مخازن با کاربری خاص استفاده می شود.
  • زیر گروه 5: پوشش های رزین پایه اپوکسی و قیر جهت آب بندی- محصولات این زیر گروه عمدتا برای آب بندی مخازن خاص یا خطوط لوله استفاده می شود.
  • زیر گروه 6: پوشش های رزین پایه پولی یورتان جهت استخرهای ورزشی و مخازن آب آشامیدنی
  • زیر گروه 7: محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها- محصولاتاین زیر گروه با توجه به گستردگی مصالح پایه پولی یورتان در اغلب پروژه های آب بندی کاربرد دارد.
  • زیر گروه 8: پوشش های رزین پایه پولی یورتان و بیتومن جهت آب بندی
  • زیر گروه 9: پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت – محصولات این زیر گروه با توجه به گستردگی محصولات پولی یوریا در اغلب پروژه های آب بندی فشار هیدرواستاتیک مثبت کاربرد دارد.

گروه ۱ – محصولات شرکت DRIZORO اسپانیا که توسط شرکت پایا کاران سرمد تامین می شود.

گروه ۱ شامل محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی (products and Systems for the Protection and Waterproofing)
تصویر محصولنام محصولتوضیحات محصولمیزان مصرف توصیه شدهبسته بندیگروه اصلی گروه فرعی مشخصات فنیMSDSCE
MAXSEAL FLEXآب‌بند کننده انعطاف پذیر فشار منفی و مثبت 2 جزئی پایه سیمان و رزین آکریلیک ویژه برای سطوح بتنی و مصالح بنایی2.0-3.0 kg/m232/35kg
7kg
2 جزئی
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEALپوشش آب‌بند کننده فشار منفی و مثبت  پایه سیمان برای سطوح بتنی و مصالح بنایی2.0-3.0 kg/m225kg
5kg
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL SUPERپوشش آب‌بند پایه سیمانی تک چزئی با ویژگی‌های کریستال شونده و اسمزی2.0-2.5
1.5-2.5 kg/m2
dusting method
25kg
(کیسه یا سطل)
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL FLEX EXPRESSآب‌بندکننده انعطاف‌‌پذیرفشار منفی و مثبت2 جزئی پایه سیمان و رزین آکریلیک ویژه(زمان گیرش سریع)برای‌سطوح بتنی‌ومصالح بنایی2.0-3.0 kg/m235kg
7kg
2 جزئی
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول  
MAXSEAL FLEX -Mآب‌بندکننده انعطاف‌‌پذیرفشار منفی و مثبت تک جزئی پایه سیمان و رزین آکریلیک ویژه برای‌سطوح بتنی‌ومصالح بنایی2.0-3.0 kg/m222kg
کیسه
گروه 1:
 محصولات و سیستم ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول  لینک گواهینامه CE 
MAXPLUGملات آنی‌گیر برای متوقف کردن نشت‌های تحت‌فشار1.6kg/l25kg
5kg
گروه 1:
 محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
CONCRETE PLASTERINGملات پایه سیمان  برای تراز نمودن سطح با ویژگی آب بندی با قابلیت استفاده دکوراتیو برای فینیشینگ کار برای ضخامت های 3 تا 5 میلیمتر در رنگ های آب و سفید و سیمانی و قابل ارائه در بافت های نرم 1.7
kg/m2-mm
25kgگروه 1:
 محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
CONCRETE PLASTERING -Mملات پایه سیمان تک جزئی برای تراز نمودن سطح با ویژگی آب بندی با قابلیت استفاده دکوراتیو برای فینیشینگ کار برای ضخامت های 3 تا 5 میلیمتر در رنگ های آب و سفید و سیمانی و قابل ارائه در بافت های نرم 1.7
kg/m2-mm
25kgگروه 1:
 محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 1:
 ملات ها و پوشش های رزینی پایه سیمانی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXSEAL SUPER ADMIXمصالح افزودنی بتن جهت آب‌بند کننده بتن با ویژگی کریستال شونده0.8-2%
w/w cement
20kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 2:
افزودنی ها جهت محافظت و آب بندی بتن
دانلود مشخصات محصول لینک گواهینامه CE
MAXSEAL INHIBITOR ADMIXمایع افزودنی برای بتن بر پایه کربوکسیلات -آمینه که به صورت مستقیم به آب بتن اضافه می شود. جهت حفاظت آرماتورهای بتن از خوردگی و افزایش دوام دراز مدت برای بتن های در معرض محیط های خورنده1l/m3
concrete
20l
220l
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 2:
افزودنی ها جهت محافظت و آب بندی بتن
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTICپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک برای آب بندی بام ها، بالکن ونما در 6 رنگ مختلف و امکان تامین به صورت مسلح شده با الیاف2.0-3.0 kg/m225kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC STONEپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک به عنوان پوشش نهایی به همراه سنگ‌دانه جهت آب بندی بام ها، بالکن ونما در 6 رنگ مختلف1.7
kg/m2-mm
25kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC PAVپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک به عنوان پوشش نهایی به همراه سنگ‌دانه و مسلح شده با الیاف جهت آب بندی بام هایی که دارای کاربری پیاده روی بر روی پشت بام دارند قابل تامین در 6 رنگ مختلف 2kg/m2-mm25kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC THپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک با خاصیت انعکاس نور بالا و میکروسفر توخالی جهت آب بندی و عایق حرارتی بام ها و نماها2.0-3.0 kg/m225kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXSEAL Yپوشش الاستومری تک جزئی پایه آکریلیک برای بسترهای گچی و پلاستر که در معرض فشار هیدرواستاتیک مثبت است.1.0-2.0 kg/m225kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 3:
پوشش های رزین پایه آکریلیک برای پش آب بندی پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXEPOX FLEXپوشش حفاظتی و آب بندی پایه اپوکسی انعطاف پذیر 2 جزئی، بدون حلال و 100 درصد جامد با عملکرد بالا با قابلیت اجرا بر روی سطوح فلزی، بتنی، ملات ها مناسب برای آب شرب در 4 رنگ متفاوت0.6-0.7 kg/m210kg&20kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 4:
پوشش های رزین پایه اپوکسی جهت آب بندی و پرایمر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX PRIMER Wپرایمراپوکسی پایه آب برای پوشش‌های آب بندی پایه اپوکسی، پولی یورتان و پولی یوریا برای سطوح بتنی و ملات0.2-0.3 kg/m210kg&20kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 4:
پوشش های رزین پایه اپوکسی جهت آب بندی و پرایمر
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX TARپوشش حفاظتی و آب بندی 2 جزئی پایه اپوکسی تار اصلاح شده برای سطوح فلزی، بتنی و ملات0.4-0.8 kg/m231kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 5:
پوشش های رزین پایه اپوکسی و قیر جهت آب بندی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXEPOX TAR -Fپوشش حفاظتی و آب بندی 2 جزئی پایه اپوکسی تار اصلاح شده انعطاف پذیر برای سطوح فلزی، بتنی و ملات0.8-1.0 kg/m225kg
ست توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 5:
پوشش های رزین پایه اپوکسی و قیر جهت آب بندی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXURETHANE FLEXپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یورتان آروماتیک انعطاف پذیر، 2 جزئی، بدون حلال و 100 درصد جامد با عملکرد بالا، جهت استفاده در مخازن آب شرب، مصارف صنایع غذایی، محیط هایی با مقاومت شیمایی بالا ، در 4 رنگ مختلف0.6-0.80 kg/m225kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 6:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان جهت استخرهای ورزشی و مخازن آب آشامیدنی
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR -HWممبران الاستومر پولی‌یورتان پایه آب هیبریدی تک جزئی برای حفاظت و آب‌بندی بام‌ها و فضاهای بیرونی مقاوم به اشعه ماوراء بنفش و مقاوم به سایش در 3 رنگ مختلف1.6-2.0 kg/m225kg
5kg
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR -EWممبران الاستومر پولی‌یورتان پایه آب هیبریدی آلیفاتیک تک جزئی برای حفاظت و آب‌بندی بام‌ها و فضاهای بیرونی مقاوم به اشعه ماوراء بنفش و مقاوم به سایش در 3 رنگ مختلف1.6-2.0 kg/m222kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC PUR THERMOCOATپوشش پایه پولی یورتان پایه آب هیبریدی تک جزئی با خاصیت انعکاس نور بالا و میکروسفر توخالی جهت آب بندی و عایق حرارتی بام ها و نماها1.2-1.8 kg/m222kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC PUR ممبران مایع الاستومر پایه پولی‌یورتان آروماتیک بدون حلال تک جزئی برای حفاظت و آب‌بندی بام‌ها قابل تامین در 6 رنگ مختلف standard
1.2-1.8
kg/m2

ETAG 005
2.5-2.7
kg/m2
25kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR -Fپوشش محافظتی پایه پولی یورتان آلیفاتیک بدون حلال تک جزئی با دارا بودن مقاومت سایشی و مقاوم به اشعه ماوراء بنفش برای بامها و نواحی آب بندی که با سیستم های MAXELASTC PUR کار شده است و به منظور کاربری سطح برای پیاده استفاده می شود قابل تامین در 4 رنگ مختلف 0.4-0.5 kg/m210kg
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC PUR CATکاتالیزور مناسب برای تسریع در زمان خشک شدن سیستمهای MAXELASTIC PUR4%
w/w
1 lگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC PUR PRIMERپرایمر پایه اپوکسی بدون حلال 2 جزئی با ویسکوزیته پایین برای سیستم های MAXELASTIC PUR برای کاربری های استغراق دائم 0.25-0.3 kg/m25&10 kg
ست‌های توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC TRANSممبران مایع الاستومر پایه پولی یورتان تک جزئی، آلیفاتیک بدون حلال به صورت شفاف برای حفاظت و آب بندی بام ها، بالکن و محیط های بیرونی پوشیده با کاشی سرامیکی1.0-1.2 kg/m25&25 kg
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS لینک گواهینامه CE
MAXELASTIC TRANS Mممبران مایع الاستومر پایه پولی یورتان تک جزئی، آلیفاتیک بدون حلال به صورت شفاف بر روی سطوحی که MAXELASTIC TRANS اجرا شده است. این محصول برای مات کردن سطح مورد استفاده قرار می گیرد.0.25 kg/m25&1 kg
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXPRIMER PURپرایمر سلان پایه حلال برای سیستم های رزین پولی یورتان پایه حلال که داری بستر با تخلخل کم یا بدون تخلخل می باشند.0.25-0.3 kg/m21&5 l
سطل
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه 7:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی پوشش های رزینی پایه پولی یورتان برای پشت بام ها
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC PUR BITپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یورتان و بیتومن اصلاح شده انعطاف پذیر تک جزئی برای سطوح فلزی، بتنی و ملات1.0-1.8
kg/m2
25kgگروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه8:
پوشش های رزین پایه پولی یورتان و بیتومن جهت آب بندی
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC POLYپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یوریا آروماتیک، گرم اجرا، 2 جزئی، 100 درصد جامد و بدون حلال برای سطوح بتنی و مناسب برای آب شرب2
kg/m2
450kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC POLY -Fپوشش حفاظتی و آب بندی پایه پولی یوریا آلیفاتیک، بدون حلال، 2 جزئی و سرد اجرا برای سطوح بتنی0.8-1.0
kg/m2
20kg &
10 kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول لینک مشخصات MSDS
MAXELASTIC POLY -Mپوشش حفاظتی و آب بندی تک لایه منحصر بفرد پایه پولی یوریا آروماتیک، 2 جزئی، بدون حلال به صورت سرد اجرا برای سطوح بتنی 1.2-2.0
kg/m2
20kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول
MAXELASTIC POLY -Pپرایمر پولی یورتان تک جزئی و بدون حلال با ویسکوزیته پایین جهت افزایش چسبندگی بین پوشش های پولی یوریا0.15-0.3
kg/m2
5kg
ستهای توزین شده
گروه 1:
محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی محصولات و سیستم‌ها جهت محافظت و آب بندی
زیر گروه9:
پوشش های رزین پایه پولی یوریا جهت آب بندی و محافظت
دانلود مشخصات محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *